// div.menu-first > ul > li").hover( function() { $(this).children("div.menu-second").show(); $(this).children("div.menu-second > a.menu-text1").addClass("current"); }, function() { $(this).children("div.menu-second").hide(); $(this).children("div.menu-second > a.menu-text1").removeClass("current"); }); $("div[class^=FrontNewsCategory_tree01-d1] > div.menu-first > ul > li > div.menu-second > ul > li ").hover( function() { $(this).children("div.menu-third").show(); $(this).children("div.menu-third > a.menu-text2").addClass("current"); }, function() { $(this).children("div.menu-third").hide(); $(this).children("div.menu-third > a.menu-text2").removeClass("current"); }); $("div[class^=FrontNewsCategory_tree01-d1] > div.menu-first > ul > li > div.menu-second > ul > li > div.menu-third > ul > li ").hover( function() { $(this).children("div.menu-four").show(); $(this).children("div.menu-four > a.menu-text2").addClass("current"); }, function() { $(this).children("div.menu-four").hide(); $(this).children("div.menu-four > a.menu-text2").removeClass("current"); }); $("div[class^=FrontNewsCategory_tree01-d1] > div.menu-first > ul > li > div.menu-second > ul > li > div.menu-third > ul > li > div.menu-four > ul > li ").hover( function() { $(this).children("div.menu-five").show(); $(this).children("div.menu-five > a.menu-text2").addClass("current"); }, function() { $(this).children("div.menu-five").hide(); $(this).children("div.menu-five > a.menu-text2").removeClass("current"); }); } $(FrontNewsCategory_tree01['FrontNewsCategory_tree01-1490854681063_init']); //]]>


新闻资讯
// function convert(compId,item){ var detailform = document.getElementById(compId + "_" + "form"); var newsKeyword_show = detailform.newsKeyword.value; if(newsKeyword_show != ""){ var keyV = document.getElementById(item).innerText; if(!keyV){ keyV = document.getElementById(item).innerHTML; } var after = encodeURIComponent(keyV); detailform.newsKeyword.value=after; } detailform.action="/FrontNews.do?method=submit"; detailform.submit(); } function convertStr(item){ return item.replace(/\</g, "<").replace(/\>/g, ">"); } function gotohtml(){ if(window.i18n_FrontNews_detail01_news_page_haveNoRight){ alert(i18n_FrontNews_detail01_news_page_haveNoRight); } var pageNO = history.length; if (document.all) { if (pageNO == 0) { window.close(); } else { history.go(-1); } } else { if (pageNO == 1) { window.close(); } else { history.go(-1); } } }

2012第十届中国(上海)国际保温材料与节能技术产品展览会

作者:Tracy日期:2012-09-22
2012第十届中国(上海)国际保温材料与节能技术产品展览会将于2012年09月26日-09月28日,在上海新国际博览中心, 龙阳路2345号举办,我公司将参展此次展览会, 我公司的展位为N4馆,I11号展位,欢迎新老客户参观,指导。

所属类别: 行业动态

该资讯的关键词为:

jQuery("#newsdetailshow").show();

电话:0086-21-57604761, 57604762,   57602104         
服务热线:0086-21-57604762 57605269 57602104          
邮箱:
shanghaiyongming@126.com       sales@shbcm.com
© 2017 上海永明机械制造有限公司 版权所有
沪ICP备06001910号    中企动力提供网站建设
 
var visittrack_siteId ='ZTS_ZT2016122700687'; var visittrack_url='http://ztouch1.gather.shushang-z.cn/trace.do';VisitTrack.visittrack_log( visittrack_siteId, visittrack_url);